Wzmocnienie kompetencji organizacyjnych członków stowarzyszenia Lebuser Ziemia Projekt dofinansowany ze  środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. “Startuj z FIO!”. zrealizowany w okresie 20.10-30.11.2017
Miejsca realizacji Słubice TWK Słubice Sektor 3 Słubice Dychów Pensjonat Dychów
Koordynator Urszula Olszowska Rachunkowość Adam Poholski
ELEMENTY PROJEKTU SZKOLENIE KOMPUTEROWE 16 h - trener Adam Poholski SZKOLENIE FUNDRAISINGOWE 8 h  - trener Marzena Słodownik WARSZTATY INTERGRACYJNE Trener Adam Szulczewski Dwudniowe warsztaty dla 12 członków stowarzyszenia 25-26 listopda, Dychów, pow. krośnieński DOPOSAŻENIE ORGANIZACJI Zakup niszczarki dokumentów Wartość projektu 5960 zł, dotacja z FIO 4000 zł, wkład własny 1960 zł
FOTOKRONIKA PROJEKTU Zajęcia komputerowe Szkolenie fundraisingowe Warsztaty integracyjne Zakup niszczarki dokumentów
Stowarzyszenie Lebuser Ziemia Siedziba: Piłsudskiego 3-4/12 69-100 Słubice Konto: BS Ośno Lubuskie IBAN PL 94 8369 0008 0072 0533 2000 0010 BIC/SWIFT GBWCPLPP
KRS: 0000648203 NIP: 5981637879 REGON: 365900399    Adres PL Lebuser Ziemia Os. Słowiańskie 8d/9 69-100 Słubice Adres DE: Lebuser Ziemia Postfach 1559 15209 Frankfurt (Oder)
KONTAKT apoholski@jumelages.org.pl 502016114 arttrans@arttrans.de 794 407 436
© Lebuser Ziemia Made with Xara by Adam Poholski